Palvelut

Kaikki työoikeudesta.

Henkilöstöasioiden juridiikkaa laidasta laitaan.

Työoikeus

Hoidan työoikeudellisia toimeksiantoja laidasta laitaan, painottuen yritysten neuvontaan.Tuen asiakkaitani kaikissa työsuhdeasioissa, kuten työsopimuksen päättämistilanteissa, monimutkaisissa sopimusneuvotteluissa, yritysjärjestelyissä, muutosneuvotteluissa, liikkeen luovutuksissa kuin työ- ja johtajasopimusten laatimisessa – ja kaikessa siltä väliltä. Minulla on oikeudenkäyntikokemusta riita-asioissa ja oikeudenkäynneistä hallinto-oikeudessa sekä vakuutusoikeudessa, ja olen hoitanut oikeudenkäyntejä myös ulkomailla. Avustan asiakkaitani säännöllisesti myös sovintoneuvotteluissa ja sovitteluissa.Aiemman inhouse-kokemukseni ansiosta minulla on runsaasti ymmärrystä yritysten sisäisistä HR-asioista, hyvän henkilöstöhallinnon periaatteista ja liiketoiminnan tarpeista ja realiteeteista.

Kansainvälinen liikkuvuus

Tänä päivänä työvoima on kansainvälistä, ja suomalaiset yritykset kilpailevat parhaista tekijöistä globaalisti muiden työnantajien kanssa. Toisaalta suomalaiset yhtiöt lähettävät omia työntekijöitään säännöllisesti ulkomaille.Kansainvälinen liikkuvuus tuo mukanaan lukuisia juridisia kysymyksiä, koska työ-, vero- ja sosiaaliturvaoikeus on edelleen pitkälti kansallisen lainsäädännön sääntelemää. Ongelmiin löytyy yleensä ratkaisu – hyvä suunnittelu, riskitietoisuus ja toimivat sopimukset ovat kuitenkin tärkeitä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.Kansainvälinen liikkuvuus on minulle arkipäivää käytännössä syntymästäni lähtien ja olen itse työskennellyt eri maissa. Kahden maan juridiikan asiantuntijana minun on helppo hahmottaa työvoiman liikkuvuuteen liittyvät haasteet – ei vain juridiikan, vaan myös käytännön näkökulmasta. Lähes koko urani olenkin neuvonut niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiakasyrityksiä ulkomaantyöhön liittyvissä asioissa ja riippumatta siitä, onko kyseessä niin sanottu inbound- vai outbound-tilanne.

Johtajat, toimitusjohtajat ja asiantuntijat

Neuvon pääasiallisesti yrityksiä, mutta avustan säännöllisesti myös johtohenkilöitä ja asiantuntijoita esimerkiksi sopimusneuvotteluissa, työ- tai palvelussuhteen päättymistilanteissa tai niihin liittyvissä erimielisyyksissä.

Koulutukset & webinaarit

Koulutan säännöllisesti kaikilla työoikeuden osa-alueilla suomeksi, englanniksi ja saksaksi.Työoikeus on suurilta osin työntekijän suojaksi säädettyä pakottavaa oikeutta, ja jokaisella HR-tehtävissä tai esihenkilönä toimivalla tulee olla käsitys työnantajan velvollisuuksista, mutta myös sen oikeuksista.Esihenkilöillä on erityisen tärkeä rooli yrityksen onnistumisen kannalta, etenkin asiantuntijaorganisaatioissa. Työntekijöillä on oikeus asialliseen, lainmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun, ja esihenkilöihin voi esimerkiksi työsuojeluasioissa kohdistua henkilökohtainen rikosoikeudellinen vastuu. Työntekijät ovat jatkuvasti paremmin perillä oikeuksistaan ja erityisesti nuorempi sukupolvi odottaa paljon modernilta työnantajaorganisaatiolta. Toisaalta esihenkilöt ovat ne tahot, joilla on oikeus puuttua heikkoon työsuoritukseen tai muihin työyhteisössä ilmeneviin ongelmiin. Työsuhteen molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet eivät toteudu, jos esihenkilöillä ei ole ymmärrystä työoikeuden perusteista. Heidän kouluttamisensa onkin elintärkeää – haasteet johtamisessa ilmenevät ennen pitkää työoikeudellisina ongelmina. Työsuhdeasioiden riittävä hallitseminen taas luo hyvän johtamisen edellytykset ja on tärkeä osa yrityksen kilpailukykyä.

… ja muuta

Työoikeuden lisäksi minulla on lukuisia muita juridisia kiinnostuksen kohteita ja kokemusta eri oikeudenaloilta. Minulla on myös laajat verkostot erityisesti Suomessa ja Saksassa. Ole rohkeasti yhteydessä, jos kaipaat apuja – mikäli en hoida asiaa itse, suosittelen mielelläni kollegaa, jonka tiedän osaavan asiansa.

Miten voin auttaa?

 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Päättämistilanteet
 • Lomautukset
 • Päättämis- ja sovintosopimukset
 • Muutosneuvottelut ja organisaatiomuutokset
 • Palkitseminen & palkka-avoimuus
 • Työaika-asiat
 • Vuosiloma-asiat
 • Poissaolot & perhevapaat
 • Ulkomaankomennukset
 • Riidat & oikeudenkäynnit
 • Sovintoneuvottelut & sovittelut
 • Työturvallisuus & työrikokset
 • Häirintä & epäasiallinen kohtelu
 • Yhdenvertaisuus & tasa-arvo
 • Työehtosopimukset ja paikalliset sopimukset
 • Työnantajan ohjeet ja käytännöt
 • Etätyö
 • Ulkomaalaisasiat & oleskeluluvat
 • Vakuutukset
 • Sosiaaliturva
 • Verotus
 • Kaupalliset sopimukset
 • EWC-asiat
 • Kilpailu- ja houkuttelukiellot
 • Liikesalaisuuksien suoja ja salassapitosopimukset
 • Konsulttisopimukset
 • Koulutukset & webinaarit
 • Ulkopuolisen työvoiman käyttö
Markus Majer

Ota yhteyttä!

Ole rohkeasti yhteydessä – ratkaistaan työoikeudelliset ongelmat yhdessä, ja nukut yösi paremmin!