Visio

Palveluni perustuu korkeatasoiseen oikeudelliseen osaamiseen, vankkaan kansainväliseen kokemukseen ja suoraviivaiseen kommunikaatioon.

Ihmisläheisyys. Kansainvälisyys.

Selkeys.

Työoikeudessa on kyse ihmisistä.

Kaikista yritysjuridiikkaan kuuluvista aloista ihmisläheisin on juuri työoikeus. Se koskee käytännössä kaikkia työelämässä olevia.

Työoikeusjuristilta vaaditaan ymmärrystä ihmisistä, heidän käyttäytymisestään ja motiiveistaan, heidän heikkouksistaan ja vahvuuksistaan. Olen ihmisläheinen ja empaattinen, ja pyrin ymmärtämään myös toista osapuolta. Jos työnantajan asianajaja on kylmä ja tunteeton tai osaa vain räyhätä, johtaa tämä usein huonoon lopputulokseen – ja työnantajalla on yleensä paljon enemmän menetettävää kuin työntekijällä. Esimerkiksi työsuhteen päättymistilanteet ovat työnantajan julkisuuskuvan kannalta erityisen tärkeitä. Neuvottelutkaan eivät onnistu, jos niitä ei pyritä käymään asiallisesti ja toista osapuolta kunnioittaen – on sitten kyse työsopimuksesta, päättämissopimuksesta tai muutosneuvotteluista.Maailmassa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta on erityisen kovaa ja työntekijöiden on helppo hankkia tietoja yhtiöistä työnantajana, ei millään yrityksellä ole varaa menettää mainettaan. Autan teitä luomaan positiivisen työnantajakuvan.

Kansainvälisyys

Minulle kansainvälisyys on ollut syntymästäni lähtien arkea. Oman taustani ansiosta ymmärrän globaalisti toimivia yrityksiä. Toisaalta tiedän myös, mihin haasteisiin suomalainen yritys saattaa törmätä, kun se lähtee ensimmäisen kerran ulkomaille ja vastaavasti, mitä Suomessa yritystoimintaa aloittavan yrityksen on huomioitava.Eri maiden hyvin erilainen työoikeudellinen sääntely sekä toisistaan poikkeavat vero- ja sosiaaliturvamallit ovat minulle tuttuja. Kansainvälisissä tilanteissa laadukas neuvonta ei onnistu ilman tällaista tietotaitoa.

Ratkaisukeskeisyys

Saan asiakkailta säännöllisesti palautetta ratkaisukeskeisestä lähestymistavastani ja neuvojeni selkeydestä. Uskallan pitää fokuksen olennaisessa. Hahmotan kokonaisuuden, mutta erotan myös olennaiset yksityiskohdat.Jos jokin asia jää minulle epäselväksi, selvitän ja kysyn, ennen kuin otan kantaa juridiikkaan – en oleta mitään, enkä varsinkaan laadi vastausta lukuisia eri vaihtoehtoja silmällä pitäen. Tuon asian hoitamiseen uusia näkökulmia ja minulta saat vastauksen myös siihen, mitä et ole huomannut kysyä. En luo lisää ongelmia, vaan etsin käytännössä toimivia ratkaisuja. Eikä huolta – jos jotain asiaa ei voi hoitaa niin kuin asiakas on sen ajatellut, kerron tämän selkeästi, ja löydämme yhdessä toisen ratkaisun. Ratkaisukeskeisyys ja pragmaattisuus koskee myös asiakkaan ja minun välisen yhteydenpidon muotoja – usein lyhyt puhelu on paljon tehokkaampi tapa toimia kuin viikkokausia jatkuva sähköpostikirjeenvaihto.

Henkilökohtaisuus

Työoikeudessa on erityisen tärkeää tuntea asiakasyrityksen käytännöt, toimintaympäristö, mahdolliset työehtosopimukset, HR-haasteet, työvoiman rakenne – ja paljon muuta. Kun neuvon asiakkaitani työoikeudellisissa asioissa, hoidan toimeksiannon kokonaan itse ja erottaudun siten suurista asianajotoimistoista. Tutustun yrityksiin jatkuvasti paremmin ja osaan siten myös neuvoa heitä entistä tehokkaammin. Juridinen konsultointi on aina yhteistyötä asiakkaan kanssa ja mitä paremmin tuntee toisensa, sitä sujuvampaa yhteistyö on. Yleensä se on myös rennompaa, helpompaa ja kaikin puolin mielekkäämpää.Kun käännyt puoleeni, voit olla varma, että parhaan lopputuloksen saavuttaminen on minulle henkilökohtaisesti ensiarvoisen tärkeää. Rakennan pitkäaikaisia ja luottamukseen perustuvia asiakassuhteita, mikä näkyy myös lopputuloksessa ja asiakastyytyväisyydessä.

Taustani
Markus Majer

Ota yhteyttä!

Ole rohkeasti yhteydessä – ratkaistaan työoikeudelliset ongelmat yhdessä, ja nukut yösi paremmin!